Wystąpienia publiczne – dispositio

Witam Cię ponownie, dziś przejdziemy do kolejnego, bardzo ważnego zagadnienia z dziedziny wystąpień publicznych jakim jest konstrukcja przemówienia.

Wielu moich kolegów po fachu opiera się na zdobyczach najnowszych badań i obserwacji. Ja jednak pozostaję w tej kwestii tradycjonalistą i powtarzam za Kwintylianem, że sztuka retoryczna to ars bene dicendi, czyli sztuka dobrego mówienia. Jak można „pięknie mówić” bez odpowiednio skonstruowanej uprzednio wypowiedzi? W tej kwestii również pozostaje wierny temu wybitnemu starożytnemu retorowi.

Sformułował on w swoim dziele Kształcenie mówcy, (które osobiście polecam obok książki Pana Mirosława Korolki jako absolutną podstawę do rozpoczęcia przygody z przemawianiem) kilka zasad, które obecnie są wzorcem dla innych w edukacji retorycznej. Są to:

  • inventio – czyli myśl, zebranie materiału;
  • dispositio – nadanie materiałowi formy i kompozycji;
  • elocutio – nadanie odpowiedniej formy stylistycznej;
  • memoria – zastosowanie mnemotechnik celem zapamiętania naszego przemówienia;
  • actio – czyli, moment, w którym stajemy przed audytorium;

W tym artykule skupimy się na dispositio. Nie jest trudno domyślić się, że każda wypowiedź zawiera określone elementy: wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Jest to w zasadzie szablon, który możemy stosować do każdego rodzaju wypowiedzi. Na tym mógłbym zakończyć, ale pozostaje jedna bardzo ważna kwestia. Wypowiedź słowna różni się od pisanej tym, że odbiorca nie może zatrzymać się w dowolnym momencie. Kiedy będziesz stał przed audytorium musisz o tym pamiętać, dobrym zwyczajem jest informować słuchaczy o etapie na którym się znajdujesz, idealnie sprawdzą się do tego zwroty: Na początek…; W tym kulminacyjnym momencie…; Na sam koniec, zanim się pożegnamy…

Wstęp winien być miejscem, w którym odbiorca dowie się o czym będziesz mówił, w rozwinięciu staraj się zawrzeć jak najwięcej przydatnych informacji (nie zadręczaj audytorium całą swoja wiedzą, bo i tak nie będą w stanie tego zapamiętać), przekaż tylko to co jest istotne dla Twojej wypowiedzi. W zakończeniu musisz podsumować to co powiedziałeś, aby odbiorca mógł sobie przypomnieć całą Twoją wypowiedź.

Już za tydzień zamieszczę artykuł poświęcony tremie, zachęcam do przeczytania!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s